Yuýou

Önümler

Zawodymyz 2006-njy ýyldan bäri on ýyldan gowrak wagt bäri işleýär. Döredileli bäri, esasanam gözlegde we ösüşde artykmaçlyk edip, hamyr bölüji we tegelek önüm öndürmekde işleýäris. Foshan YUYOU Nanhai etrabynda ýerleşýär, 3000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýän Foshan şäheri, gözleg we ösüş üçin 5 adamdan ybarat topary goşmak bilen 100 işgär işleýär.Zawodymyzyň ýyllyk önümçiligi 2000 toplumdan geçýär.

önümleri

Yuýou

Aýratynlyk önümleri

OEM hyzmaty kabul ederliklidir.
Biz siziň bilen benifinit hyzmatdaşlygyna sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

 • Awtomat hamyry bölýän maşyn YQ-4P

  Awtomat hamyry bölýän maşyn YQ-4P

  Jikme-jiklik ● highokary takyklyk hamyry bölüji ● leumşak wakuum hamyry bölmek ● 1, 2,3 ýa-da 4 jübü görnüşi bar ● önümler üçin elde öndürilen hil ýaly ● gaty ýönekeý we aňsat bir adamlyk operasiýa weight agramsyzlyk, tizlik we galyp jübüsi Hamyry ýumşak işlemek üçin ýörite doza ulgamy ● ...

 • Awtomat hamyr tegelek YQ-800

  Awtomat hamyr tegelek YQ-800

  Düşündiriş Hamyr tegelegi bölünenden soň hamyryň böleklerini tegelek eder, awtomatiki işlemek üçin ýumşak we adaty däl hamyry dolandyrmaga mümkinçilik berýär.Tegelek enjamy hamyr bölüjisine we ilkinji subutnamasyna birikdirip bolýar. Konusyň gerişleri bar we alýumin ýollary sazlanýar.Aýlanýan konus alo ...

 • Hamyr bölüji we tegelek YQ-603

  Hamyr bölüji we tegelek YQ-603

  Hamyr bölüji we tegelek, dürli agramda hamyr toplaryny yzygiderli öndürmek üçin amatlydyr. Hamyry şol bir agramda ownuk hamyr toplaryna bölýär. Adaty bölüji maşynyň we tegelek maşynyň işini birleşdirýär we önümçilik ýerini tygşytlaýar. Konus çalşylýar. Bu ...

 • Hamyr bölüji we tegelek YQ-605

  Hamyr bölüji we tegelek YQ-605

  Jikme-jiklik, dürli agramda hamyr toplaryny yzygiderli öndürmek üçin amatlydyr. Hamyry şol bir agramda ownuk hamyr toplaryna bölýär. Adaty bölüji maşynyň we tegelek maşynyň funksiýalaryny birleşdirýär we önümçilik ýerini tygşytlaýar. Konus çalşylýar. adaty bolup biler ...

Yuýou

Biz hakda

2006-njy ýylda döredilen “Foshan YUYOU Machinery Technology Co., Ltd.” azyk gaýtadan işleýän enjamlaryň önümçiligine ünsi jemleýän ýokary tehnologiýaly öndüriji.

Mundan başga-da, ýokary hünärli işçiler toparymyz we ajaýyp tehniki kuwwatymyz, şeýle hem ösen desgalar bar.YUYOU marka önümleri Amerika, Europeewropa, Awstraliýa, Afrika, Eastakyn Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýa eksport edilýär.

OEM hyzmaty kabul ederliklidir.Biz siziň bilen benifinit hyzmatdaşlygyna sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

Yuýou

HABARLAR

 • Koreý müşderisinden gowy seslenme

  Koreýaly müşderimiz 2022-nji ýylyň Sanjar aýynda hamyr bölüji we tegelek (1-den 2-e) sargyt etdi we Foshan YUYOU 2022-nji ýylyň dekabrynda orta iberildi. müşderi. We olar bilen biziň bilen hyzmatdaşlyk ederler ...

 • 26-njy Hytaý çörek önümleri sergisi

  Gadyrly müşderiler, 11-nji maýdan 13-nji maý aralygynda Hytaýyň import we eksport ýarmarkasynda (D AREA) 26-njy Hytaý çörek bişiriliş sergisi geçiriler .Foşan YUYOU ýarmarkada enjamlarymyzy görkezer we görkezer.Oldhli köne we täze müşderileriň gelmegine hoş geldiňiz!Hormatlamak bilen,

 • Foshan YUYOU 2523-nji Hytaý çörekhanasyna gatnaşýar

  Foshan Yuýou, 22-nji maýdan 25-nji maý aralygynda NECC-de (Şanhaý) geçiriljek 25-nji Bakery China 2023-ä gatnaşar. Biziň nomerimiz 41F31.Saparyňyza hoş geldiňiz!

 • YUYOU hamyr bölüji we tegelek Hytaýda we daşary ýurtlarda gowy satylýar

  Geçen 15 ýylda, YUYOU elmydama ökde hamyr bölüjileri we tegelek önümleri we ajaýyp hyzmaty üpjün edýär. Müşderiler uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk edýärler. Içerki we daşary ýurtlardaky köne müşderilerden durnukly sargytlar alýarys. Şol bir wagtyň özünde, gözlegden täze müşderiler bilen hem şertnama baglaşýarys. .https: //i243.goodao.net ...

 • YUYOU - professional hamyr bölüji we tegelek zawod

  Foshan YUYOU Hytaýda hünärli we belli hamyr bölüji we tegelek zawod. Indi daşary ýurda hem eksport edýäris. Geljekde YUYOU brendini has köp adamyň bilýändigine ynanýarys.YUYOU 15 ýyl ozal kiçi zawoddan ulaldyldy. Durnukly hilimiz we gowy hyzmatymyz sebäpli müşderimiz ...